Tissue.

Category:
Photography. Excerpts.

The Universe of Life and Death.

Tissue is a metaphorical journey through the universe of life and death. Concept, creation and scenography was provided by costume designer, Bogna Rząd. Project photographs, graphic design, sampling and post-production was created by Tomek Jankowski. It consists of imaginary phases of a human body's development, starting with birth, moving to adulthood and the procreational phase (Viscera Femininum, Viscera Masculinum) and ending with death (Rigor Mortis). The shootings lasted over two months, often created in very uncomfortable and dangerous environments. Most of the photographs were shot in 2 on 2 meters water tank. All photographs were not altered digitally - everything took place in front of the camera. Personae on photographs: Iza Piątkowska, Tomek Graczyk. Here are the excerpts of the entire project.

Tkanka to metaforyczna podróż przez uniwersum życia i śmierci. Koncepcją, kreacją i scenografią zajęła się projektantka i kostiumograf, Bogna Rząd. Fotografie do projektu, jak również grafiki, sampling i post-produkcję stworzył Tomek Jankowski. Projekt składa się z wyimaginowanych faz rozwoju ciała ludzkiego, zaczynając od urodzin, przechodząc przez okres dorosłości i prokreacji (Viscera Femininum, Viscera Masculinum) i skończywszy na śmierci (Rigor Mortis). Zdjęcia trwały ponad dwa miesiące, często tworzone w nieprzychylnych i niebezpiecznych środowiskach. Większość z nich wykonana została w zbiorniku z wodą wielkości 2 na 2 metry. Żadne zdjęcie nie zostało wyretuszowane cyfrowo - wszystko wydarzyło się przed obiektywem. Osoby na zdjęciach: Iza Piątkowska, Tomek Graczyk. Oto fragmenty całego projektu.

/ Page Top