Tomek Jankowski. Photography Workshops.

Workshops

I'm participating in group meetings and I'm organizing personal photography workshops for people who want to expand their passion in creative and technical way. During workshops you will learn about the power of simple, emotional shot. How to choose your model and how to create a dialogue during the session. How to compose your shot in fashion photography and artistic portraiture. How to work with studio lights and how to shoot in permanent movement. How to retouch your raw photos in Photoshop and why you don't need complicated software like Lightroom or Capture One. If you're interested, please email or call me to set time and place of workshops.

Warsztaty

Biorę udział w warsztatach grupowych i również organizuję fotograficzne warsztaty indywidualne dla osób chcących rozwijać swoją pasję od strony kreatywnej i technicznej. W czasie warsztatów dowiecie się o sile prostoty przekazu, emocji i kadru. Jak wybierać modelkę i jak nawiązać z nią dialog podczas sesji. Jak kadrować w fotografii mody i portrecie artystycznym. Jak pracować ze światłem studyjnym i kreować kadr w ciągłym ruchu. Jak wykonać retusz surowych zdjęć w Photoshopie i dlaczego nie potrzebujecie do tego kombajnów typu Lightroom czy Capture One. Jeżeli jesteście zainteresowani, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia czasu i miejsca warsztatów.